CAT    ESP

SABADELL Sol, 4. 08201 (Barcelona) T. 93 725 85 28

BARCELONA Clínica Tres Torres Dr. Roux, 76. 08017 T. 93 204 13 00

Gastroscòpia

Mitjançant l’endoscòpia alta podem explorar l’esòfag, l’estómac i el duodè i part de jejú, permetent-nos la possibilitat de extreure biòpsies (p.e.: per estudi de l’Helicobacter Pylori ), dilatar passos estrets i practicar polipectomies si es requereix.

COLONOSCÒPIA TOTAL

Permet l’estudi de la totalitat del còlon i de la última part de l’ileum, així com l’extracció de pòlips i de biòpsies. És la prova definitiva davant la sospita de la Malaltia inflamatòria intestinal tipus Malaltia de Crohn o Colitis Ulcerosa, i en el cribatge del Càncer de Cólon.

ECOGRAFIA HEPATO-BILIAR

Exploració ràpida i no-invasiva molt útil per l’estudi morfològic del fetge i de la bufeta biliar (forma ràpida per descartar les conegudes “pedres” o litiasis vesiculars).

MANOMETRIA ESOFÀGICA

Exploració destinada a avaluar el moviment de l’esòfag en aquells pacients amb dificultat per deglutir o empassar i/o amb dolors toràcics d’origen no cardíac, permetent descartar l’Espasme esofàgic o l’Acalàsia. També ha esdevingut una prova molt útil en l’estudi de la malaltia per reflux gastroesofàgic amb o sense Hèrnia de Hiat i en la valoració prèvia al seu tractament quirúrgic.

PH-METRIA ESOFÀGICA DE 24 HORES

Permet estudiar la quantitat d’àcid gàstric que reflueix a l’esòfag durant el període d’un dia i associar-los als símptomes que refereix el pacient. Molt útil en l’estudi del reflux gastro-esofàgic i en el del dolor toràcic d’origen no-cardíac.

MANOMETRIA ANORRECTAL

Estudia els moviments i la continència de l’esfínter anal en pacient amb trastorns relacionats amb el restrenyiment i/o la incontinència anal, permetent la pràctica de rehabilitació esfinteriana mitjançant la tècnica de Bio-feedback.
També molt utilitzada per l’estudi pre-quirúrgic de la fissura anal i de les hemorroides.

TEST DEL’ALÈ DE CARBOHIDRATS

Permetent diagnosticar, d’una forma senzilla i no-invasiva, la intolerància a Lactosa i Sorbitol, utilitzant-se també en el diagnòstic de la Mal-absorció intestinal (p.e. : Malaltia Celíaca) o del sobre-creixement bacterià.

TEST DE L’ALÈ D’UREA

Tècnica no-invasiva massivament utilitzada en l’estudi de la infecció gàstrica per l’Helicobacter Pylori i de la seva relació amb la gastritis i la úlcera duodenal o gàstrica.