CAT    ESP

SABADELL Sol, 4. 08201 (Barcelona) T. 93 725 85 28

BARCELONA Clínica Tres Torres Dr. Roux, 76. 08017 T. 93 204 13 00

Diarrea

Essent uns dels motius de consulta més freqüent, la diarrea es considerada com un augment significatiu del nombre de deposicions o bé com un canvi de la consistència de les deposicions a forma líquida.

La diarrea aguda és aquella que es presenta de forma sobtada en un pacient que ha anat habitualment bé de ventre i que sovint s’acompanya de simptomatologia tipus:

 • Dolor abdominal tipus còlic o “retorçons”
 • Malestar general i dolors musculars
 • Febre, nàusees i/o vòmits.
 • La seva causa normalment és infecciosa (vírica o bacteriana) i el temps d’incubació és curt (entre 2 i 48 hores), i habitualment afecta a varis membres de la mateixa família en el context d’una gastroenteritis aguda.

  En ocasions la diarrea pot ser secundària a tractaments amb fàrmacs, sobretot a antibiòtics, que alteren la flora intestinal normal o comprometen el moviment intestinal.

  La majoria de casos de diarrea aguda són auto-limitats , duren menys d’una setmana i curen sols. Tot i així caldrà atenció mèdica en aquells casos que s’acompanyin de febre, sang a les femtes o signes de deshidratació.

  La diarrea crònica és aquella que dura més de 3 setmanes i les seves causes més freqüents són :

 • Síndrome del budell o còlon irritable
 • Intolerància a la Lactosa
 • Malalties que comporten Mal-absorció intestinal com ara la Celiaquia.
 • Malaltia Inflamatòria Intestinal : Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa.
 • Infeccions intestinals per paràsits.
 • Càncer de còlon
 • En la majoria d’aquests casos caldrà la realització d’una Colonoscòpia Total amb presa de biòpsies per establir el diagnòstic correcte.

  El tractament dependrà del diagnòstic i serà diferent segons la causa.


  Malaltia de Crohn de còlon