CAT    ESP

SABADELL Sol, 4. 08201 (Barcelona) T. 93 725 85 28

BARCELONA Clínica Tres Torres Dr. Roux, 76. 08017 T. 93 204 13 00

Úlcera gastroudenal

La ulceració de la mucosa de l’estómac o del duodè és una de les patologies que més cal descartar quan un pacient presenta :

 • Mal d’estómac o la part superior de l’abdomen, de predomini en dejú i també nocturn, que calma amb la ingesta (el que anomenem “gana dolorosa”).
 • Nàusees i/o vòmits després dels àpats
 • Cremor i eructes.
 • Pesadesa i sacietat després dels àpats.
 • Més rarament la úlcera gastroduodenal pot debutar com:

 • Hemorràgia digestiva alta en forma de deposicions negres com el quitrà o “melenes”
 • Perforació gàstrica o duodenal en forma d’abdomen agut o quirúrgic.
 • Estenosi pilòrica o obstrucció de la sortida del menjar cap el duodè per la cicatrització de repetides úlceres a nivell pilòric.
 • El diagnòstic de la úlcera gastroduodenal es realitza per endoscòpia alta o esofagogastroduodenoscòpia. Cal sempre obtenir biòpsies per estudi de l’Helicobacter pylori i , en cas d’úlcera gàstrica, per descartar la seva transformació en forma de càncer gàstric.

  Des del descobriment del bacteri

  Helicobacter Pylori com a causa de la majoria d’úlceres gàstriques i duodenals, el seu tractament ha canviat radicalment. Si fins fa uns anys la majoria de pacients ulcerosos requerien cirurgia, actualment el tractament antibiòtic contra l’Helicobacter és curatiu, evitant, així mateix , la recidiva de la úlcera.

  En altres ocasions la úlcera gastroduodenal pot ser secundària al tractament amb Antiinflamatoris o Aspirina. Per tant, en aquells pacients que requereixin un d’aquests tractaments de forma més o menys perllongada, és necessari associar-hi un fàrmac tipus “protector” gàstric de forma concomitant.


  Úlcera duodenal